MNOP

MNOP staat voor de combinatie van 4 disciplines, Mindfulness, NLP, Orthopedagogiek en Paarden, samengevoegd tot 1 krachtige methode.

Iedereen leert anders en pakt moeilijkheden anders aan. Door deze 4 disciplines samen te voegen ontstaat een unieke manier van werken en kan het voor zeer uiteenlopende problemen een oplossing bieden. Het is voor ieder individu en voor iedere persoonlijke begeleidingsvraag aan te passen. Hierdoor ontstaat een zo groot mogelijk manier van maatwerk.

Mindfulness staat voor zonder (voor) oordeel open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment, in het hier en nu. Het geeft rust en focus door aandacht, balans en compassie. Mindfulness helpt je als je moe bent van alle drukte in je hoofd en van alle gevolgen daarvan , zoals stress in je lijf of andere lichamelijke klachten. Maar ook als je je moeilijk kunt focussen, je geneigd bent om verschillende dingen tegelijk te doen, waardoor niets helemaal goed gaat, of je eerst doet en dan denkt! Met alle gevolgen van dien!

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. Het gaat over het ontdekken 'hoe' jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? De NLP methodiek heeft zeer krachtige oefeningen waardoor binnen enkele sessies resultaat geboekt kan worden.

Orthopedagogiek geeft de theoretische kennis bij de aanpak van het verstoorde opvoedingsproces van het kind. Wanneer het kind een gedragsstoornis heeft of gedragsproblemen vertoont, kunnen ouders moeite hebben met het opvoeden van hun kind. Deze probleemsituatie benadert de orthopedagoog als opvoedkundige. De orthopedagoog bekijkt welke opvoeding het kind nodig heeft en welke het meest passend is en zal ouders en / of school daarin adviseren.

Paarden zijn dieren die makkelijk contact maken, open en eerlijk zijn en zonder vooroordeel in het leven staan. Doordat het prooidieren zijn leven zij (gewoonlijk) in kuddes. Hierdoor moeten zij iedere kleine beweging zien en voelen, waardoor zij feilloos weten wat er speelt bij de persoon in hun buurt.